Dit lesmateriaal is bestemd voor VWO Wiskunde A en Wiskunde C in de 5e klas. Het is ontwikkeld nadat in het landelijk programma de statistiek uit het centraal examen is gegaan en nu een onderdeel van het schoolexamen is geworden.
De hoofdstukken 9-14 uit het tweede deel zijn te beschouwen als Keuzeonderwerp in de zin van het examenbesluit.
Het materiaal is nu drie jaren gebruikt aan het IJburg College in Amsterdam. Het beslaat twee perioden van elk 15-18 klokuren, aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Het staat je vrij om het ook te gebruiken.

juni 2018. Douwe Wielenga.
d.k.wielenga@gmail.comIn juni 2021 is een nieuwe versie van het lesmateriaal na een testfase ook klaar voor publicatie buiten de school.

Het materiaal voor klassen 4 en 5 VWO zal als één pakket worden gesitueerd op de website van de NVvWL.

Dat adres is nu: www.toevalindegreep.nl/doc

Deze site is de docenten-ingang tot het materiaal.
Via deze site kunt u naar het leerlingenmateriaal.

In juni 2021 zal de oude versie van de site verdwijnen.